PALVELUT

Ratkaisuja yrityksesi taloushallintoon

Palvelutarjontamme on laaja ja selkeä. Peruspalveluista talouden asiantuntijapalveluihin. Räätälöimme sinulle joko kokonaisvaltaisen taloushallinnon paketin tai yksittäisiä palveluja yrityksesi tarpeen mukaisesti. Valinta on sinun!

Palvelut

KIRJANPITO

Kirjanpidon palveluitamme ovat mm. lakisääteinen kirjanpito, ilmoitukset verottajalle, ajantasainen kuukausiraportti, konserni- tai johdonraportointi.

Palkanlaskenta

Palkanlaskennan palveluihimme kuuluu mm. kuukausi- ja tuntipalkat, tulorekisteri-ilmoitukset sekä TES-tulkinta. Kun ulkoistat palveluja, jää sinulle enemmän aikaa ja energiaa yrityksesi muihin tehtäviin.

Maksut ja laskutus

Hoidamme laskujen maksun ja laskutuksen. Ostolaskujen käsittely ja reskontra, laskujen hyväksyntä selaimella, maksuliikenne, myyntilaskujen laskutus ja reskontra. Verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto.

Yritysneuvonta

Talouden suunnittelu on tärkeää yrityksen kehittämisessä. Toimimme kumppaninasi ja neuvojana mm. rahoitusjärjestelyissä, kannattavuuslaskelmissa, kassanvirran seuraamisessa, budjettisuunnittelussa tai verosuunnitelussa.

Kaupparekisteri

Hoidamme puolestasi mm. edunsaajailmoitukset, kaupparekisterimuutokset, yritysten perustamiset, yhtiöjärjestykset, pöytäkirjat ja myös yritysten lopettamiset.

Tilinpäätös

Tilinpäätös palveluihimme kuuluvat mm. Tilinpäätössuunnittelu, tilinpäätös palaverit ja veroilmoitus. Neuvomme myös mihin kannattaa kiinnittää huomiota seuraavalla tilikaudella.

IT-Palvelut

IT-osaaminen tukee sinua ohjelmien ja järjestelmien käyttöönottossa, kouluttaa sekä opastaa muissa IT-tuki asioissa joka päivä. Tarjoamme myös nettisivujen suunnittelua, pystytystä ja päivitystä sekä google optimointia.

Haavi pilvipalvelut

Kehittämämme Haavi- pilvipalvelu sovelutuu yrityksille ja taloyhtiöille. Selaimen kautta käytettävä tuote tietojen säilyttämiseen ja jakamiseen. Haavi on turvallinen ja helppokäyttöinen.


ASIAKKAILLE RATKAISUJA

CASE 1 Kuljetusala

Yritys käytti hinnoittelussaan alue- ja asiakaskohtaista hinnoittelua. Hinnoittelu oli rakennettu luomalla samoista tuotteista aluekohtaiset versiot.

Tuoterekisteri sisälsi useita satoja tuotteita. Tästä aiheutui virheitä ja turhaa työtä laskutuksessa. Lisäksi vuosittaiset hintojen päivitykset olivat hyvin työläitä.

Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön uusi järjestelmä jossa hinnoittelu voitiin rakentaa hinnastojen pohjalta. Tuoterekisteri kutistui murto-osaan ja näin laskutus & hinnastojen muutokset helpottuivat huomattavasti.


CASE 2- Maanrakennus

Yrityksellä oli samaan aikaan useita työmaita. Työmaakohtaisten tuottojen, kustannusten ja kannattavuuden seuranta oli hyvin hankalaa. Rakentamisilmoitusten laatiminen ja seuranta oli työlästä.

Siirryttiin käyttämään projektikohtaista seurantaa. Aloimme kirjaamaan kaikille kuluille ja tuotoille projektitunnukset. Tämän avulla alettiin saamaan tarkka tuotto työmaakohtaisesti. Lisäksi viranomaisilmoitusten laatiminen helpottui.


CASE 3- Kuljetusala

Omistusjärjestelyissä yrittäjät ja rahoittaja olivat valinneet jatkon kannalta kehnon reitin ja tästä aiheutui sekä rahoitukseen että verotukseen suuria paineita.

Kokoonnuimme tarkastelemaan rahoitusta ja tuloksen kehitystä ja yhdessä laadimme suunnitelman muutaman vuoden kehitystoimille.

Muutosten avulla pienten palveluiden laskuttaminen tehostui merkittävästi. Asiakasyritys kasvoi hyvin kannattavasti ja yhteisten suunnitelmien perusteella ko. yhtiö kehittyi menestyväksi liiketoiminnaksi.