PALVELUT

Me kerromme mitä numerot kertovat

Palvelu tarjontamme on laaja ja selkeä.
Peruspalveluista talouden asiantuntija palveluihin.
Räätälöimme sinulle joko kokonaisvaltaisen taloushallinnon paketin tai yksittäisiä palveluja yrityksesi tarpeen mukaisesti.

KIRJANPITO

Lakisääteinen kirjanpito

Ilmoitukset verottajalle

Ajantasainen kuukausiraportti

Konserni- tai johdonraportti

TALOUDEN SUUNNITTELU

Rahoitusjärjestelyt

Kassanvirran seuraaminen

Budjettisuunnittelu

Yrityksen arvon laskeminen

Yrityskauppojen konsultointi

Sukupolvenvaihdokset

KAUPPAREKISTERI

Muutokset

Yritysten perustamiset

Yhtiöjärjestykset, pöytäkirjat

Yritysten lopettamiset

PALKANLASKENTA

Kuukausi- ja tuntipalkat

Tulorekisteri-ilmoitukset

TES-tulkinta

Henkilökohtaista palvelua

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätössuunnittelu

Tilinpäätös palaveri

Tarkka tilinpäätös ja veroilmoitus

Neuvomme mihin kannattaa kiinnittää huomiota

MAKSUT JA LASKUTUS

Ostolaskujen käsittely ja reskontra

Laskujen hyväksyntä selaimella

Maksuliikenne

Myyntilaskujen laskutus ja reskontra

Laskuaineistojen siirrot

IT-PALVELUT

Ohjelmien ja järjestelmien
käyttöönottoa ja opastusta

IT-tuki

Henkilökohtaista palvelua

HAAVI PILVIPALVELUT

Sovelutuu yrityksille ja taloyhtiöille

Selaimen kautta käytettävä tuote

Tietojen säilyttämiseen

Tietojen jakamiseen

Turvallinen ja helppokäyttöinen

Ota yhteyttä niin katsotaan tarpeisiisi sopiva kokonaisuus

ASIAKKAILLE RATKAISUJA


CASE 1 Kuljetusala

Yritys käytti hinnoittelussaan alue- ja asiakaskohtaista hinnoittelua. Hinnoittelu oli rakennettu luomalla samoista tuotteista aluekohtaiset versiot.

Tuoterekisteri sisälsi useita satoja tuotteita. Tästä aiheutui virheitä ja turhaa työtä laskutuksessa. Lisäksi vuosittaiset hintojen päivitykset olivat hyvin työläitä.

Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön uusi järjestelmä jossa hinnoittelu voitiin rakentaa hinnastojen pohjalta. Tuoterekisteri kutistui murto-osaan ja näin laskutus & hinnastojen muutokset helpottuivat huomattavasti.


CASE 2- Maanrakennus

Yrityksellä oli samaan aikaan useita työmaita. Työmaakohtaisten tuottojen, kustannusten ja kannattavuuden seuranta oli hyvin hankalaa. Rakentamisilmoitusten laatiminen ja seuranta oli työlästä.

Siirryttiin käyttämään projektikohtaista seurantaa. Aloimme kirjaamaan kaikille kuluille ja tuotoille projektitunnukset. Tämän avulla alettiin saamaan tarkka tuotto työmaakohtaisesti. Lisäksi viranomaisilmoitusten laatiminen helpottui.


CASE 3- Kuljetusala

Omistusjärjestelyissä yrittäjät ja rahoittaja olivat valinneet jatkon kannalta kehnon reitin ja tästä aiheutui sekä rahoitukseen että verotukseen suuria paineita.

Kokoonnuimme tarkastelemaan rahoitusta ja tuloksen kehitystä ja yhdessä laadimme suunnitelman muutaman vuoden kehitystoimille.

Muutosten avulla pienten palveluiden laskuttaminen tehostui merkittävästi. Asiakasyritys kasvoi hyvin kannattavasti ja yhteisten suunnitelmien perusteella ko. yhtiö kehittyi menestyväksi liiketoiminnaksi.