PALVELUT

ME KERROMME MITÄ NUMEROT KERTOVAT

KIRJANPITO

KIRJANPITO

 • Lakisääteinen kirjanpito
 • Ilmoitukset verottajalle
 • Ajantasainen kuukausiraportti
 • Konserni- tai johdonraportti
PALKANLASKENTA

PALKANLASKENTA

 • Kuukausi- ja tuntipalkat
 • Tulorekisteri-ilmoitukset
 • TES-tulkinta
 • Henkilökohtaista palvelua
MAKSUT JA LASKUTUS

MAKSUT JA LASKUTUS

 • Ostolaskujen käsittely ja reskontra
 • Laskujen hyväksyntä selaimella
 • Maksuliikenne
 • Myyntilaskujen laskutus ja reskontra
 • Laskuaineistojen siirrot

TALOUDEN SUUNNITTELU

 • Rahoitusjärjestelyt
 • Kassanvirran seuraaminen
 • Budjettisuunnittelu
 • Yrityksen arvon laskeminen
 • Yrityskauppojen konsultointi
 • Sukupolvenvaihdokset

TILINPÄÄTÖS

 • Tilinpäätössuunnittelu
 • Tilinpäätös palaveri
 • Tarkka tilinpäätös ja veroilmoitus
 • Neuvomme mihin kannattaa kiinnittää huomiota

IT-PALVELUT

 • Ohjelmien ja järjestelmien
  käyttöönottoa ja opastusta
 • IT-tuki
 • Henkilökohtaista palvelua

KAUPPAREKISTERI

 • Muutokset
 • Yritysten perustamiset
 • Yhtiöjärjestykset, pöytäkirjat
 • Yritysten lopettamiset

HAAVI YRITYKSILLE

 • Selaimen kautta käytettävä tuote
 • Tietojen säilyttämiseen
 • Tietojen jakamiseen
 • Turvallinen ja helppokäyttöinen

HAAVI TALOYHTIÖILLE

 • Selaimen kautta käytettävä tuote
 • Tietojen säilyttämiseen
 • Tietojen jakamiseen
 • Turvallinen ja helppokäyttöinen

ASIAKKAILLE RATKAISUJA


CASE 1 Kuljetusala

Yritys käytti hinnoittelussaan alue- ja asiakaskohtaista hinnoittelua. Hinnoittelu oli rakennettu luomalla samoista tuotteista aluekohtaiset versiot.

Tuoterekisteri sisälsi useita satoja tuotteita. Tästä aiheutui virheitä ja turhaa työtä laskutuksessa. Lisäksi vuosittaiset hintojen päivitykset olivat hyvin työläitä.

Tilanne korjattiin ottamalla käyttöön uusi järjestelmä jossa hinnoittelu voitiin rakentaa hinnastojen pohjalta. Tuoterekisteri kutistui murto-osaan ja näin laskutus & hinnastojen muutokset helpottuivat huomattavasti.


CASE 2- Maanrakennus

Yrityksellä oli samaan aikaan useita työmaita. Työmaakohtaisten tuottojen, kustannusten ja kannattavuuden seuranta oli hyvin hankalaa. Rakentamisilmoitusten laatiminen ja seuranta oli työlästä.

Siirryttiin käyttämään projektikohtaista seurantaa. Aloimme kirjaamaan kaikille kuluille ja tuotoille projektitunnukset. Tämän avulla alettiin saamaan tarkka tuotto työmaakohtaisesti. Lisäksi viranomaisilmoitusten laatiminen helpottui.


CASE 3- Kuljetusala

Omistusjärjestelyissä yrittäjät ja rahoittaja olivat valinneet jatkon kannalta kehnon reitin ja tästä aiheutui sekä rahoitukseen että verotukseen suuria paineita.

Kokoonnuimme tarkastelemaan rahoitusta ja tuloksen kehitystä ja yhdessä laadimme suunnitelman muutaman vuoden kehitystoimille.

Muutosten avulla pienten palveluiden laskuttaminen tehostui merkittävästi. Asiakasyritys kasvoi hyvin kannattavasti ja yhteisten suunnitelmien perusteella ko. yhtiö kehittyi menestyväksi liiketoiminnaksi.